Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 16. září 2019 - Čtvrtek, 19. září 2019207k

  Pondělí, 16. září 2019

Rozpravy17:00 - 21:00

Pokračování zasedání a plán práce

Situace lesů v EU

Lhůta

Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů

O-000026/2019

KomiseAGRI

Situace v Hongkongu

Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

  Úterý, 17. září 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Příprava summitu o opatřeních v oblasti klimatu a summitu o cílech udržitelného rozvoje, které se budou konat v New Yorku

Jmenování prezidentky Evropské centrální banky – kandidátka: paní Christine LAGARDEOVÁ

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

HLASOVÁNÍ12:00 - 14:00

Jmenování prezidentky Evropské centrální banky – kandidátka: paní Christine LAGARDEOVÁ

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rozpravy15:00 - 21:00

Lhůta

Zahraniční vměšování v průběhu voleb a dezinformace ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech

Lesní požáry v Amazonii

Bezpečnostní situace v Burkina Fasu

Nedávný vývoj politické situace a uskutečňování mírového procesu v Kolumbii

Situace v Kašmíru

  Středa, 18. září 2019

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Lhůta

Vystoupení Spojeného království z EU

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Lhůta

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Lhůta

Vystoupení Spojeného království z EU

Rozpravy15:00 - 21:00

Boj proti rakovině

Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020

Lhůta

Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy

Lhůta

Stav provádění právních předpisů proti praní peněz

  Čtvrtek, 19. září 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Lhůta

Situace v Turecku, zejména zbavení zvolených starostů funkcí

Lhůta

Myanmar, zejména situace Rohingyů

Lhůta

Írán, zejména situace obránců práv žen a uvězněných státních příslušníků EU s dvojím občanstvím

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Lhůta

Patentovatelnost rostlin a základních biologických procesů

Lhůta

Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy

Lhůta

Stav provádění právních předpisů proti praní peněz

Rozpravy15:00 - 16:00

Ohrožení statusu dobrovolných hasičů v Evropské unii

Poslední aktualizace: 18. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí