Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019224k

  Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 21:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Η κατάσταση των δασών της ΕΕ

Προθεσμία

Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

O-000026/2019

ΕπιτροπήAGRI

Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

  Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής για τη Δράση για το Κλίμα και της Συνόδου Κορυφής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη

Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ12:00 - 14:00

Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Συζητήσεις15:00 - 21:00

Προθεσμία

Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες

Δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Αμαζονίου

Η κατάσταση της ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο

Πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική κατάσταση και στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία

Η κατάσταση στο Κασμίρ

  Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:50

Προθεσμία

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2019: πλεόνασμα από το 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2019: ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: «Ορίζων 2020» και «Erasmus+»

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/000 TA 2019 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Προθεσμία

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Συζητήσεις15:00 - 21:00

Μάχη κατά του καρκίνου

Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2020

Προθεσμία

Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης

Προθεσμία

Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

  Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων

Προθεσμία

Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια

Προθεσμία

Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Προθεσμία

Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης

Προθεσμία

Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Απειλές για το καθεστώς των εθελοντών πυροσβεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου