Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 16. september 2019 - Neljapäev, 19. september 2019198k

  Esmaspäev, 16. september 2019

Arutelud17:00 - 21:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

ELi metsade olukord

Tähtaeg

Taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavus

O-000026/2019

KomisjonAGRI

Olukord Hongkongis

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 17. september 2019

Arutelud09:00 - 11:50

New Yorgis toimuva kliimameetmete alase tippkohtumise ja kestliku arengu eesmärkide alase tippkohtumise ettevalmistamine

Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

HÄÄLETUS12:00 - 14:00

Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tähtaeg

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Arutelud15:00 - 21:00

Tähtaeg

Välissekkumine valimistesse ja desinformatsioon liikmesriikide ja Euroopa demokraatlike protsesside kohta

Amazonase metsapõlengud

Julgeolekuolukord Burkina Fasos

Hiljutised muutused Colombia poliitilises olukorras ja rahuprotsessi elluviimine

Olukord Kashmiris

  Kolmapäev, 18. september 2019

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:50

Tähtaeg

Ühendkuningriigi väljaastumine EList

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Paranduseelarve projekt nr 1/2019: 2018. aasta ülejääk

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Paranduseelarve projekt nr 3/2019: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2019/000 TA 2019 –Tehniline abi komisjoni algatusel

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Tähtaeg

Ühendkuningriigi väljaastumine EList

Arutelud15:00 - 21:00

Vähivastane võitlus

Nõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2020

Tähtaeg

Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks

Tähtaeg

Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast

  Neljapäev, 19. september 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)

Tähtaeg

Olukord Türgis, eelkõige valitud linnapeade ametist vabastamine

Tähtaeg

Myanmar, eelkõige rohingjade olukord

Tähtaeg

Iraan, eelkõige naiste õiguste kaitsjate ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega inimeste olukord

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)

Tähtaeg

Taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavus

Tähtaeg

Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks

Tähtaeg

Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast

Arutelud15:00 - 16:00

Vabatahtlike tuletõrjujate süsteemi ohustamine Euroopa Liidus

Viimane päevakajastamine: 18. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika