Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2019. gada 16. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris201k

  Pirmdiena, 2019. gada 16. septembris

Debates17:00 - 21:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

ES mežu stāvoklis

Termiņi

Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja

O-000026/2019

KomisijaAGRI

Stāvoklis Honkongā

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2019. gada 17. septembris

Debates09:00 - 11:50

Gatavošanās samitam par rīcību klimata politikas jomā un ilgtspējīgas attīstības mērķu samitam Ņujorkā

Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšana - kandidāte Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

BALSOŠANA12:00 - 14:00

Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja iecelšana - kandidāte Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas uzsākšana Īrijā

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Debates15:00 - 21:00

Termiņi

Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos

Amazones mežu ugunsgrēki

Drošības situācija Burkinafaso

Nesenā politisko notikumu attīstība un miera procesa īstenošana Kolumbijā

Stāvoklis Kašmirā

  Trešdiena, 2019. gada 18. septembris

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Termiņi

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekts — 2018. finanšu gada pārpalikums

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Termiņi

Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+""

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts - priekšlikums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: EGF/2019/000 TA 2019 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Termiņi

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Debates15:00 - 21:00

Cīņa pret vēzi

Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Termiņi

Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei

Termiņi

Progress, kas panākts, īstenojot ES tiesību aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā

  Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

Debates09:00 - 11:50

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)

Termiņi

Stāvoklis Turcijā, jo īpaši ievēlētu mēru atcelšana no amata

Termiņi

Mjanma, jo īpaši rohindžu stāvoklis

Termiņi

Irāna, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu stāvoklis

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)

Termiņi

Augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja

Termiņi

Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei

Termiņi

Progress, kas panākts, īstenojot ES tiesību aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā

Debates15:00 - 16:00

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju statusa apdraudējums Eiropas Savienībā

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika