Agenda
Straatsburg
Maandag 16 september 2019 - Donderdag 19 september 2019199k

  Maandag 16 september 2019

Debatten17:00 - 21:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

De toestand van bossen in de EU

Deadline

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard

O-000026/2019

CommissieAGRI

Situatie in Hong Kong

Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)

  Dinsdag 17 september 2019

Debatten09:00 - 11:50

Voorbereiding op de klimaattop en de top over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in New York

Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

STEMMINGEN12:00 - 14:00

Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde

A9-0008/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank

A9-0007/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Deadline

Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

A9-0003/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Debatten15:00 - 21:00

Deadline

Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen

Bosbranden in het Amazonegebied

Veiligheidssituatie in Burkina Faso

Recente ontwikkelingen in de politieke situatie en de uitvoering van het vredesproces in Colombia

Situatie in Kashmir

  Woensdag 18 september 2019

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:50

Deadline

De terugtrekking van het VK uit de EU

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1: overschot van 2018

A9-0005/2019

BUDGJohn Howarth

Deadline

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

A9-0004/2019

BUDGJohn Howarth

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

A9-0002/2019

BUDGSiegfried Mureşan

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

A9-0006/2019

BUDGJohn Howarth

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

A9-0001/2019

BUDGBogdan Rzońca

Deadline

De terugtrekking van het VK uit de EU

Debatten15:00 - 21:00

De strijd tegen kanker

Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2020

Deadline

Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa

Deadline

Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving

  Donderdag 19 september 2019

Debatten09:00 - 11:50

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

Deadline

Situatie in Turkije, in het bijzonder het afzetten van gekozen burgemeesters

Deadline

Myanmar, in het bijzonder de situatie van de Rohingya

Deadline

Iran, in het bijzonder de situatie van verdedigers van vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-nationaliteit

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

Deadline

Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard

Deadline

Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa

Deadline

Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving

Debatten15:00 - 16:00

Bedreigingen voor de status van brandweervrijwilligers in de Europese Unie

Laatst bijgewerkt op: 18 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid