Дневен ред
Брюксел
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Четвъртък, 10 октомври 2019 г.203k

  Сряда, 9 октомври 2019 г.

Разисквания15:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г.

Повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка

Предотвратяване на конфликти на интереси в ЕС

Мита на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus

Положението в Северна Сирия

Положението в Украйна

Разрешаване на ГМО

Срок

Борба срещу рака

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 10 октомври 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:20

Срок

Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да отговорим на очакванията на гражданите

Срок

Политики за заетост и социални политики за еврозоната

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Периоди на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Срок

Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: активни вещества, включително флумиоксазин

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: активни вещества, включително хлоротолурон

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9

Срок

Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси

Срок

Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да отговорим на очакванията на гражданите

Срок

Политики за заетост и социални политики за еврозоната

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Последно осъвременяване: 9 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност