Päevakord
BrüsselKolmapäev, 9. oktoober 2019 - Neljapäev, 10. oktoober 2019182k

  Kolmapäev, 9. oktoober 2019

Arutelud15:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.–18. oktoobri kohtumise ettevalmistamine

Euroopa Investeerimispanga keskkonnasäästlikumaks muutmine

Huvide konflikti vältimine ELis

Euroopa kaupadele kehtestatud USA tariifid pärast WTO otsust Airbusi käsitlevas vaidluses

Olukord Süüria põhjaosas

Olukord Ukrainas

GMOdele loa andmine

Tähtaeg

Vähktõvevastane võitlus

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Neljapäev, 10. oktoober 2019

Arutelud09:00 - 11:20

Tähtaeg

Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused

Tähtaeg

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused11:30 - 13:30

Määruse (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamisajad

 ***I

TRANKarima Delli

Eurojusti ja Serbia koostööleping

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid))

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas flumioksasiin

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 ühekordset transformatsiooni

Tähtaeg

Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides

Tähtaeg

Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused

Tähtaeg

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Viimane päevakajastamine: 9. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika