Esityslista
BrysselKeskiviikko 9. lokakuuta 2019 - Torstai 10. lokakuuta 2019182k

  Keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Keskustelut15:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Eurooppa-neuvoston 17. ja 18. lokakuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu

Euroopan investointipankin viherryttäminen

Eturistiriitojen torjuminen EU:ssa

Yhdysvaltojen WTO:n Airbus-päätöksen jälkeen eurooppalaisille tuotteille määräämät tullit

Pohjois-Syyrian tilanne

Ukrainan tilanne

Muuntogeenisten organismien hyväksyminen

Määräaika

Syöväntorjunta

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)

  Torstai 10. lokakuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:20

Määräaika

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin

Määräaika

Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset11:30 - 13:30

Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat

 ***I

TRANKarima Delli

Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi

Määräaika

Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa

Määräaika

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin

Määräaika

Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Päivitetty viimeksi: 9. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö