Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2019. gada 9. oktobris - Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris189k

  Trešdiena, 2019. gada 9. oktobris

Debates15:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Gatavošanās Eiropadomes 2019. gada 17. un 18. oktobra sanāksmei

Eiropas Investīciju bankas zaļināšana

Interešu konfliktu novēršana Eiropas Savienībā

ASV piemērotie tarifi Eiropas precēm pēc PTO lēmuma "Airbus" strīdā

Stāvoklis Sīrijas ziemeļos

Stāvoklis Ukrainā

ĢMO atļauju piešķiršana

Termiņi

Cīņa pret vēzi

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris

Debates09:00 - 11:20

Termiņi

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības

Termiņi

Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi

 ***I

TRANKarima Delli

Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Serbiju

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termiņi

2019. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts: saistību un maksājumu apropriāciju samazinājums saskaņā ar izdevumu vajadzību atjauninājumu un ieņēmumu (pašu resursi) atjauninājumu

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

To summu pielāgojumi no elastības instrumenta 2019. gadam, kuras jāizmanto migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu gadījumā

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp flumioksazīns

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: darbīgās vielas, tostarp hlortolurons

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9

Termiņi

Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos procesos

Termiņi

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības

Termiņi

Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika