Aġenda
Brussell
L-Erbgħa, 9 ta' Ottubru 2019 - Il-Ħamis, 10 ta' Ottubru 2019196k

  L-Erbgħa, 9 ta' Ottubru 2019

Dibattiti15:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru 2019

Ekoloġizzazzjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment

Prevenzjoni tal-Kunflitti ta' Interess fl-UE

Dazji imposti mill-Istati Uniti fuq il-prodotti Ewropej wara d-deċiżjoni tad-WTO dwar il-każ Airbus

Is-sitwazzjoni fis-Sirja tat-Tramuntana

Is-sitwazzjoni fl-Ukrajna

Awtorizzazzjoni ta' OĠM

Skadenza

Il-ġlieda kontra l-kanċer

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)

  Il-Ħamis, 10 ta' Ottubru 2019

Dibattiti09:00 - 11:20

Skadenza

Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini

Skadenza

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot11:30 - 13:30

Il-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u s-Serbja

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Aġġustamenti għall-ammonti mobilizzati mill-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2019 biex jintużaw għall-migrazzjoni, għad-dħul tar-refuġjati u għat-theddid għas-sigurtà

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi, inkluż flumioxazine

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi inkluż chlorotoluron

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 ×1507 ×MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina żewġ, tlieta jew erba' mill-eventi uniċi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 u DAS-40278-9

Skadenza

Indħil barrani fil-proċessi demokratiċi tal-Istati Membri u Ewropej

Skadenza

Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji: wasal iż-żmien li nissodisfaw l-aspettattivi taċ-ċittadini

Skadenza

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza