Porządek obrad
Bruksela
Środa, 9 października 2019 r. - Czwartek, 10 października 2019 r.191k

  Środa, 9 października 2019 r.

Debaty15:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r.

Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Zapobieganie konfliktom interesów w UE

Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem

Sytuacja w północnej Syrii

Sytuacja na Ukrainie

Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie

Termin

Walka z rakiem

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Czwartek, 10 października 2019 r.

Debaty09:00 - 11:20

Termin

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli

Termin

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Dostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9

Termin

Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej

Termin

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli

Termin

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności