Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 9 octombrie 2019 - Joi, 10 octombrie 2019187k

  Miercuri, 9 octombrie 2019

Dezbateri15:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie 2019

O Bancă Europeană de Investiții mai ecologică

Prevenirea conflictului de interese în UE

Taxele vamale aplicate de SUA mărfurilor europene în urma deciziei OMC în litigiul privind Airbus

Situația din nordul Siriei

Situația din Ucraina

Autorizarea OMG-urilor

Termen

Lupta împotriva cancerului

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)

  Joi, 10 octombrie 2019

Dezbateri09:00 - 11:20

Termen

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor

Termen

Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

VOT urmat de explicarea voturilor11:30 - 13:30

Perioadele de aplicare ale Regulamentului (UE) 2019/501 și Regulamentului (UE) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Serbia

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termen

Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2019: Reducerea creditelor de angajament și a creditelor de plată în funcție de necesitățile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2019 în vederea utilizării pentru migrație, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazina

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluronul

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9

Termen

Interferența străină în alegeri și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene

Termen

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor

Termen

Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Ultima actualizare: 9 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate