Program
Brusel
Streda, 9. októbra 2019 - Štvrtok, 10. októbra 2019195k

  Streda, 9. októbra 2019

Rozpravy15:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Príprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019

Ekologizácia Európskej investičnej banky

Predchádzanie konfliktom záujmov v EÚ

Clá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v rámci sporu o Airbus

Situácia v severnej Sýrii

Situácia na Ukrajine

Povoľovanie GMO

Termín

Boj proti rakovine

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Štvrtok, 10. októbra 2019

Rozpravy09:00 - 11:20

Termín

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov

Termín

Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:30 - 13:30

Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Srbskom

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Termín

Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane flumioxazínu

Termín

Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane chlorotolurónu

Termín

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Termín

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Termín

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 a DAS-40278-9

Termín

Zahraničné zasahovanie do volieb a demokratických procesov v členských štátoch a Európe a šírenie dezinformácií v rámci nich

Termín

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje: čas splniť očakávania občanov

Termín

Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Posledná úprava: 9. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia