Dnevni red
BruseljSreda, 9. oktober 2019 - Četrtek, 10. oktober 2019184k

  Sreda, 9. oktober 2019

Razprave15:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Priprave na sejo Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019

Okolju prijaznejša Evropska investicijska banka

Preprečevanje nasprotij interesov v EU

Carine ZDA na evropsko blago po odločitvi STO v sporu o družbi Airbus

Razmere v severni Siriji

Razmere v Ukrajini

Odobritev gensko spremenjenih organizmov

Rok

Boj proti raku

Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)

  Četrtek, 10. oktober 2019

Razprave09:00 - 11:20

Rok

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov

Rok

Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja11:30 - 13:30

Obdobja uporabe Uredbe (EU) 2019/501 in Uredbe (EU) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 4/2019 – Zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v skladu s posodobitvijo potrebnih odhodkov in posodobitvijo prihodkov (lastna sredstva)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Prilagoditev zneskov sredstev, sproščenih iz instrumenta prilagodljivosti, za leto 2019, ki se bodo uporabila za migracije, pritok beguncev in varnostne grožnje

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 in DAS-40278-9

Rok

Tuje vmešavanje v volitve in dezinformacije v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih

Rok

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov

Rok

Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Zadnja posodobitev: 9. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov