Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 9 oktober 2019 - Torsdagen den 10 oktober 2019189k

  Onsdagen den 9 oktober 2019

Debatt15:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019

Miljöanpassning av Europeiska investeringsbanken

Förebyggande av intressekonflikter i EU

Förenta staternas tullar på europeiska produkter till följd av WTO:s beslut om tvisten avseende Airbus

Situationen i norra Syrien

Situationen i Ukraina

Godkännande av genetiskt modifierade organismer (GMO)

Tidsfrist

Kampen mot cancer

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 10 oktober 2019

Debatt09:00 - 11:20

Tidsfrist

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar

Tidsfrist

Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Avtal om samarbete mellan Eurojust och Serbien

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tidsfrist

Förslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9

Tidsfrist

Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer

Tidsfrist

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar

Tidsfrist

Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Senaste uppdatering: 9 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy