Dagsorden
StrasbourgMandag den 21. oktober 2019 - Torsdag den 24. oktober 2019210k

  Mandag den 21. oktober 2019

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs

Faren ved voldelig højreekstremisme (i lyset af de nylige begivenheder i Halle, Tyskland)

Frist

Kriminalisering af seksualundervisning i Polen

Stormene i Europa – særlig de kraftige regnfald i Spanien og orkanen i Azorerne (Portugal)

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 22. oktober 2019

Forhandling09:00 - 12:20

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 17.og 18. oktober 2019

Status over Juncker-Kommissionen

AFSTEMNINGSTID12:30 - 14:30

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Gennemførelse og finansiering af EU's almindelige budget for 2020 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Frist

Anvendelsesperiode for forordning (EU) 2019/501 og forordning (EU) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Forhandling15:00 - 21:00

Frist

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 – alle sektioner

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Videreudvikling af det horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling

Frist

Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering

  Onsdag den 23. oktober 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Frist

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 - alle sektioner

Frist

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 – alle sektioner

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Vurdering af plantebeskyttelsesmidlers virkning på honningbier

Forhandling15:00 - 23:00

Klima- og miljøkrise

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2018

Frist

Eftersøgning og redning i Middelhavet

O-000024/2019

RådetLIBE

O-000025/2019

Kommissionen LIBE

Frist

Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien

Situationen i Irak, særlig den voldelige undertrykkelse af unges og studerendes protester

FN's politiske erklæring om sygesikring for alle fra mødet på højt plan

  Torsdag den 24. oktober 2019

Forhandling10:00 - 11:50

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Situationen for LGBTI-personer i Uganda

Frist

Egypten

Frist

Den foreslåede nye straffelov i Indonesien

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Endnu ikke vedtaget tekst, eventuel frist

Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: delvis godkendelse af anvendelsen af chromtrioxid (Cromomed S.A. m.fl.)

Frist

Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs

Frist

Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering

Frist

Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

Frist

Eftersøgning og redning i Middelhavet

Frist

Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien

Forhandling15:00 - 16:00

Udnævnelse af den administrerende direktør for EBA, Adam Farkas, til administrerende direktør for AFME

O-000031/2019

Kommissionen S&D

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik