Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 - Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019233k

  Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook

Ο κίνδυνος του βίαιου ακροδεξιού εξτρεμισμού (εν συνεχεία των πρόσφατων γεγονότων στο Halle της Γερμανίας)

Προθεσμία

Ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία

Καταιγίδες στην Ευρώπη και συγκεκριμένα οι καταρρακτώδεις βροχές στην Ισπανία και ο τυφώνας στις Αζόρες (Πορτογαλία)

Αγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

  Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 12:20

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019

Απολογισμός της Επιτροπής Juncker

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ12:30 - 14:30

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Άδειες αλιείας για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Προθεσμία

Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Συζητήσεις15:00 - 21:00

Προθεσμία

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Πρόωθηση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων

Προθεσμία

Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

  Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 - όλα τα τμήματα

Προθεσμία

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Κλιματική και οικολογική έκτακτη ανάγκη

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2018

Προθεσμία

Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο

O-000024/2019

ΣυμβούλιοLIBE

O-000025/2019

ΕπιτροπήLIBE

Προθεσμία

Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία

Η κατάσταση στο Ιράκ και συγκεκριμένα η βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των νέων και των φοιτητών

Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη

  Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Συζητήσεις10:00 - 11:50

Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα

Προθεσμία

Αίγυπτος

Προθεσμία

Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)

Κείμενο που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, πιθανόν προθεσμία

Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: μερική χορήγηση άδειας για μία χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου (Cromomed S.A. και άλλοι)

Προθεσμία

Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook

Προθεσμία

Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

Προθεσμία

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους

Προθεσμία

Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο

Προθεσμία

Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME

O-000031/2019

ΕπιτροπήS&D

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου