Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 21. oktoober 2019 - Neljapäev, 24. oktoober 2019202k

  Esmaspäev, 21. oktoober 2019

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Thomas Cook Groupi pankroti mõjud

Vägivaldse paremäärmusluse oht (äsja Saksamaal Halles toimunud sündmuste valguses)

Tähtaeg

Seksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas

Euroopas möllavad tormid, eriti Hispaaniat tabanud rängad vihmasajud ja Assoori saari (Portugal) räsinud orkaan

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 22. oktoober 2019

Arutelud09:00 - 12:20

Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.—18. oktoobri kohtumise järeldused

Junckeri komisjoni tegevuse kokkuvõte

HÄÄLETUS12:30 - 14:30

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (2014–2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmine püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud liidu vetes

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Liidu üldeelarve täitmine ja rahastamine 2020. aastal seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Tähtaeg

Määruste (EL) 2019/501 ja (EL) 2019/502 kohaldamistähtajad

 ***I

TRANKarima Delli

Arutelud15:00 - 21:00

Tähtaeg

2020. aasta eelarvemenetlus

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Horisontaalse diskrimineerimisvastase võitluse direktiiviga edasi liikumine

Tähtaeg

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes

  Kolmapäev, 23. oktoober 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Tähtaeg

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod

Tähtaeg

2020. aasta eelarvemenetlus

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Tähtaeg

Vastuväide rakendusaktile: taimekaitsevahendite mõju mesilastele

Arutelud15:00 - 23:00

Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord

Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine

Tähtaeg

Otsingu- ja päästetööd Vahemerel

O-000024/2019

NõukoguLIBE

O-000025/2019

KomisjonLIBE

Tähtaeg

Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga

Olukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega

ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta

  Neljapäev, 24. oktoober 2019

Arutelud10:00 - 11:50

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)

Tähtaeg

LGBTI-inimeste olukord Ugandas

Tähtaeg

Egiptus

Tähtaeg

Kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)

Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg

Liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist tekkivat suurt rahalist koormust

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Tähtaeg

Kroomtrioksiidi kasutamine

Tähtaeg

Thomas Cook Groupi pankroti mõjud

Tähtaeg

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt – hetkeseis – avalik aruandlus riikide lõikes

Tähtaeg

Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed

Tähtaeg

Otsingu- ja päästetööd Vahemerel

Tähtaeg

Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga

Arutelud15:00 - 16:00

EBA tegevdirektori Farkasi nimetamine AFME tegevjuhiks

O-000031/2019

KomisjonS&D

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika