Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 21. oktobris - Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris206k

  Pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

"Thomas Cook Group" bankrota sekas

Vardarbīga labējā ekstrēmisma draudi (ņemot vērā nesenos notikumus Hallē, Vācijā)

Termiņi

Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā

Vētras Eiropā, jo īpaši spēcīgās lietusgāzes Spānijā un viesuļvētra Azoru salās (Portugāle)

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2019. gada 22. oktobris

Debates09:00 - 12:20

Eiropadomes 2019. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi

Ž.-K. Junkera vadītās Komisijas darba pārskats

BALSOŠANA12:30 - 14:30

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (2014-2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Termiņi

Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi

 ***I

TRANKarima Delli

Debates15:00 - 21:00

Termiņi

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Virzības panākšana attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu

Termiņi

Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti

  Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas

Termiņi

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm

Debates15:00 - 23:00

Ārkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā

Revīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts

Termiņi

Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā

O-000024/2019

PadomeLIBE

O-000025/2019

KomisijaLIBE

Termiņi

Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana

Stāvoklis Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbīga apspiešana

ANO augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi

  Ceturtdiena, 2019. gada 24. oktobris

Debates10:00 - 11:50

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)

Termiņi

LGBTI personu stāvoklis Ugandā

Termiņi

Ēģipte

Termiņi

Ierosinātais jaunais Indonēzijas kriminālkodekss

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)

Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš

Finansiāla palīdzība dalībvalstīm, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no ES

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: atļaujas izmantot hroma trioksīdu daļēja piešķiršana (Cromomed S.A. u.c.)

Termiņi

"Thomas Cook Group" bankrota sekas

Termiņi

Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti

Termiņi

Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas

Termiņi

Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā

Termiņi

Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana

Debates15:00 - 16:00

EBI izpilddirektora A. Farkas iecelšana par AFME izpilddirektoru

O-000031/2019

KomisijaS&D

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika