Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019 - Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019216k

  It-Tnejn, 21 ta' Ottubru 2019

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

L-effetti tal-falliment tat-Thomas Cook Group

Il-periklu tal-estremiżmu vjolenti tal-lemin (fid-dawl tal-ġrajjiet riċenti f'Halle, il-Ġermanja)

Skadenza

Il-kriminilizzazzjoni tal-edukazzjoni sesswali fil-Polonja

Il-maltempati fl-Ewropa, b'mod partikolari x-xita qawwija fi Spanja u l-uragan fl-Azores (il-Portugall)

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 22 ta' Ottubru 2019

Dibattiti09:00 - 12:20

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Ottubru

Analiżi tal-Kummissjoni Juncker

VOTAZZJONIJIET12:30 - 14:30

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-UE fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Skadenza

Il-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament (UE) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Dibattiti15:00 - 21:00

Skadenza

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Immexxu 'l quddiem id-Direttiva orizzontali kontra d-Diskriminazzjoni

Skadenza

Is-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż

  L-Erbgħa, 23 ta' Ottubru 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Skadenza

Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2020 - it-taqsimiet kollha

Skadenza

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Skadenza

Oġġezzjoni skont ir-Regola 112: Valutazzjoni tal-impatt tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq in-naħal tal-għasel

Dibattiti15:00 - 23:00

Il-klima u l-emerġenza ekoloġika

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2018

Skadenza

It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran

O-000024/2019

KunsillLIBE

O-000025/2019

KummissjoniLIBE

Skadenza

Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija

Is-sitwazzjoni fl-Iraq, b'mod partikolari t-trażżin vjolenti tal-protesti taż-żgħażagħ u tal-istudenti

Dikjarazzjoni politika ta' livell għoli tan-NU dwar il-Kopertura tas-Saħħa Universali

  Il-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019

Dibattiti10:00 - 11:50

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-Uganda

Skadenza

L-Eġittu

Skadenza

Il-proposta ta' kodiċi kriminali ġdid fl-Indoneżja

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)

Test li għadu ma ġiex adottat, skadenza possibbli

Assistenza finanzjarja lill-Istati Membri biex tkopri l-piż finanzjarju serju impost fuqhom wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE mingħajr ftehim

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: għoti parzjali ta' awtorizzazzjoni għal użu tat-triossidu tal-kromu (Cromomed S.A. u oħrajn)

Skadenza

L-effetti tal-falliment tat-Thomas Cook Group

Skadenza

Is-sitwazzjoni attwali rigward id-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat - rapportar pubbliku għal kull pajjiż

Skadenza

L-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-Sirja u l-konsegwenzi tagħha

Skadenza

It-tiftix u s-salvataġġ fil-Mediterran

Skadenza

Il-ftuħ tan-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija

Dibattiti15:00 - 16:00

Il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv Farkas bħala Kap Eżekuttiv tal-AFME

O-000031/2019

KummissjoniS&D

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza