Agenda
Straatsburg
Maandag 21 oktober 2019 - Donderdag 24 oktober 2019209k

  Maandag 21 oktober 2019

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook

Het gevaar van gewelddadig rechts-extremisme (in het licht van de recente gebeurtenissen in Halle, Duitsland)

Deadline

Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen

De stormen in Europa – met name de hevige regenbuien in Spanje en de orkaan op de Azoren (Portugal)

Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)

  Dinsdag 22 oktober 2019

Debatten09:00 - 12:20

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17-18 oktober

Beoordeling van de Commissie-Juncker

STEMMINGEN12:30 - 14:30

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Deadline

Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Debatten15:00 - 21:00

Deadline

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Vooruitgang boeken met de horizontale antidiscriminatierichtlijn

Deadline

Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land

  Woensdag 23 oktober 2019

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Deadline

Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 - alle afdelingen

Deadline

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen

Debatten15:00 - 23:00

Noodsituatie omtrent klimaat en milieu

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2018

Deadline

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

O-000025/2019

CommissieLIBE

Deadline

Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië

De situatie in Irak, en met name de gewelddadige onderdrukking van demonstraties van jongeren en studenten

Politieke verklaring op hoog niveau van de VN over universele gezondheidszorg

  Donderdag 24 oktober 2019

Debatten10:00 - 11:50

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

Deadline

De situatie van LGBTI's in Uganda

Deadline

Egypte

Deadline

Het voorgestelde nieuwe strafwetboek van Indonesië

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

Tekst nog niet goedgekeurd, mogelijk deadline

Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het VK uit de Unie zonder akkoord

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

Deadline

De gevolgen van het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook

Deadline

Stand van zaken in verband met de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren - openbare verslaglegging per land

Deadline

De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan

Deadline

Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied

Deadline

Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië

Debatten15:00 - 16:00

Benoeming van Adam Farkas, uitvoerend directeur van de EBA, tot algemeen directeur van AFME

O-000031/2019

CommissieS&D

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid