Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 21 października 2019 r. - Czwartek, 24 października 2019 r.214k

  Poniedziałek, 21 października 2019 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Skutki upadłości Grupy Thomas Cook

Zagrożenie brutalnym ekstremizmem prawicowym (w świetle niedawnych wydarzeń w Halle w Niemczech)

Termin

Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce

Nawałnice w Europie, w szczególności ulewne deszcze w Hiszpanii i huragan na Azorach (Portugalia)

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 22 października 2019 r.

Debaty09:00 - 12:20

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r.

Podsumowanie prac Komisji pod przewodnictwem J.-C. Junckera

GŁOSOWANIE12:30 - 14:30

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Termin

Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Debaty15:00 - 21:00

Termin

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Postępy w pracach nad horyzontalną dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania dyskryminacji

Termin

Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje

  Środa, 23 października 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2020 r. - wszystkie sekcje

Termin

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Ocena wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne

Debaty15:00 - 23:00

Stan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2018 r.

Termin

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

O-000025/2019

KomisjaLIBE

Termin

Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

Sytuacja w Iraku, w szczególności brutalne tłumienie protestów młodzieży i studentów

Deklaracja polityczna ONZ na wysokim szczeblu w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

  Czwartek, 24 października 2019 r.

Debaty10:00 - 11:50

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Termin

Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie

Termin

Egipt

Termin

Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin

Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni)

Termin

Skutki upadłości Grupy Thomas Cook

Termin

Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje

Termin

Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa

Termin

Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym

Termin

Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

Debaty15:00 - 16:00

Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora generalnego AFME

O-000031/2019

KomisjaS&D

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności