Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 21 octombrie 2019 - Joi, 24 octombrie 2019207k

  Luni, 21 octombrie 2019

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Efectele falimentului Grupului Thomas Cook

Pericolul extremismului violent de dreapta (în lumina evenimentelor recente de la Halle, Germania)

Termen

Incriminarea educației sexuale în Polonia

Furtunile din Europa - în special ploile abundente din Spania și uraganul din Insulele Azore (Portugalia)

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 22 octombrie 2019

Dezbateri09:00 - 12:20

Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 octombrie

Bilanțul Comisiei Juncker

VOT12:30 - 14:30

Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Termen

Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I

 ***I

TRANKarima Delli

Dezbateri15:00 - 21:00

Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Realizarea de progrese în ceea ce privește Directiva orizontală de combatere a discriminării

Termen

Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte

  Miercuri, 23 octombrie 2019

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Termen

Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

Descărcarea de gestiune 2017: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Termen

Obiecție la un act de punere în aplicare: impactul produselor de protecție a plantelor asupra albinelor

Dezbateri15:00 - 23:00

Urgența climatică și ecologică

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2018

Termen

Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană

O-000024/2019

ConsiliulLIBE

O-000025/2019

ComisiaLIBE

Termen

Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Situația din Irak, în special reprimarea violentă a protestelor tinerilor și studenților

Declarația politică la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate

  Joi, 24 octombrie 2019

Dezbateri10:00 - 11:50

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

Termen

Situația persoanelor LGBTI în Uganda

Termen

Egiptul

Termen

Noul cod penal propus în Indonezia

VOT urmat de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

Textul nu a fost încă adoptat şi va avea, eventual, un termen

Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Termen

Utilizarea trioxidului de crom

Termen

Efectele falimentului Grupului Thomas Cook

Termen

Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte

Termen

Operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei

Termen

Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană

Termen

Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Dezbateri15:00 - 16:00

Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME

O-000031/2019

ComisiaS&D

Ultima actualizare: 28 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate