Program
Štrasburg
Pondelok, 21. októbra 2019 - Štvrtok, 24. októbra 2019212k

  Pondelok, 21. októbra 2019

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook

Nebezpečenstvo násilného pravicového extrémizmu (vzhľadom na nedávne udalosti v nemeckom Halle)

Termín

Kriminalizácia sexuálnej výchovy v Poľsku

Búrky v Európe – najmä prudké dažde v Španielsku a hurikán na Azoroch (Portugalsko)

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 22. októbra 2019

Rozpravy09:00 - 12:20

Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. októbra 2019

Hodnotenie Junckerovej Komisie

HLASOVANIE12:30 - 14:30

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Oprávnenia na rybolov pre plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu EÚ v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Termín

Obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2019/501 a nariadenia (EÚ) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Rozpravy15:00 - 21:00

Termín

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Ďalší rozvoj horizontálnej antidiskriminačnej smernice

Termín

Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín

  Streda, 23. októbra 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely

Termín

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Termín

Námietka podľa článku 112: posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné

Rozpravy15:00 - 23:00

Naliehavá klimaticko-ekologická situácia

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2018

Termín

Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

O-000025/2019

KomisiaLIBE

Termín

Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom

Situácia v Iraku, najmä násilné potlačenie mládežníckych a študentských protestov

Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti

  Štvrtok, 24. októbra 2019

Rozpravy10:00 - 11:50

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

Termín

Situácia LGBTI osôb v Ugande

Termín

Egypt

Termín

Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Termín

Námietka podľa článku 112: čiastočné udelenie povolenia na používanie oxidu chrómového (Cromomed S.A. a ďalšie)

Termín

Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook

Termín

Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín

Termín

Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky

Termín

Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Termín

Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom

Rozpravy15:00 - 16:00

Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME

O-000031/2019

KomisiaS&D

Posledná úprava: 23. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia