Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 21 oktober 2019 - Torsdagen den 24 oktober 2019207k

  Måndagen den 21 oktober 2019

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs

Faran med våldsam högerextremism (mot bakgrund av händelserna nyligen i Halle, Tyskland)

Tidsfrist

Kriminalisering av sexualundervisning i Polen

Stormarna i Europa – särskilt de kraftiga regnen i Spanien och orkanen på Azorerna (Portugal)

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 22 oktober 2019

Debatt09:00 - 12:20

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019

Utvärdering av Junckerkommissionen

OMRÖSTNING12:30 - 14:30

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Tidsfrist

Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Debatt15:00 - 21:00

Tidsfrist

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering

Tidsfrist

Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land

  Onsdagen den 23 oktober 2019

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2020 – alla avsnitt

Tidsfrist

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

A9-0017/2019

BUDGMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin

Debatt15:00 - 23:00

Klimat- och miljökrisen

Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2018

Tidsfrist

Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

O-000024/2019

RådetLIBE

O-000025/2019

KommissionenLIBE

Tidsfrist

Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien

Situationen i Irak, särskilt det våldsamma ingripandet mot unga människors och studenters protester

FN:s politiska förklaring på hög nivå om hälso- och sjukvård för alla

  Torsdagen den 24 oktober 2019

Debatt10:00 - 11:50

Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Situationen för HBTI-personer i Uganda

Tidsfrist

Egypten

Tidsfrist

Förslaget till ny strafflag i Indonesien

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist

Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.)

Tidsfrist

Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs

Tidsfrist

Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land

Tidsfrist

Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa

Tidsfrist

Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet

Tidsfrist

Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien

Debatt15:00 - 16:00

Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME

O-000031/2019

KommissionenS&D

Senaste uppdatering: 23 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy