Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 13. november 2019 - Torsdag den 14. november 2019187k

  Onsdag den 13. november 2019

Forhandling15:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen

30-året for Berlinmurens fald

Tilrettelæggelse af arbejdet

Frist

Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder

EU's stålsektor: Hvordan beskytter man europæiske arbejdstagere og sektorer?

De tyrkiske boreaktiviteter i EU-farvandene i det østlige Middelhav

Frist

Situationen i Bolivia

Situationen i Chile

International dag mod straffrihed for forbrydelser mod journalister

Genopblussen af ebola i Østafrika

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Torsdag den 14. november 2019

Forhandling09:00 - 11:20

Situationen for migranter i Bosnien, navnlig i Bihać

Situationen i hotspottene på de græske øer, navnlig Moria

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 13:30

Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet

A9-0023/2019

JURIIbán Garcia Del Blanco

Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

A9-0019/2019

 *

ECONOndřej Kovařík

Frist

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien

A9-0021/2019

BUDGJosé Manuel Fernandes

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret sojabønne MON 89788 (MON-89788-1)

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21

Frist

Kriminalisering af seksualundervisning i Polen

Seneste opdatering: 13. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik