Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019206k

  Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου

Τριακοστή επέτειος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου

Διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Xαλυβουργικός τομέας της ΕΕ: με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία της Ευρώπης;

Δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Βολιβία

Η κατάσταση στη Χιλή

Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων

Η επανεμφάνιση του Έμπολα στην Ανατολική Αφρική

Αγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

  Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:20

Κατάσταση των μεταναστών στη Βοσνία, και ιδίως στο Bihać

Η κατάσταση στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα ελληνικά νησιά, και ιδίως η περίπτωση της Μόριας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 13:30

Αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes

A9-0023/2019

JURIIbán Garcia Del Blanco

Εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

A9-0019/2019

 *

ECONOndřej Kovařík

Προθεσμία

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Βέλγιο

A9-0021/2019

BUDGJosé Manuel Fernandes

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμοί MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα συμβάντα γενετικής τροποποίησης Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21

Προθεσμία

Ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου