Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2019. gada 13. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris185k

  Trešdiena, 2019. gada 13. novembris

Debates15:00 - 23:00

Sesijas atsākšana

Berlīnes mūra krišanas 30. gadadiena

Darba kārtība

Termiņi

Bērnu tiesības saistībā ar Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu

ES tērauda nozare: kā aizsargāt Eiropas darba ņēmējus un nozares?

Turcijas īstenotās urbšanas darbības ES ūdeņos Vidusjūras austrumdaļā

Termiņi

Stāvoklis Bolīvijā

Stāvoklis Čīlē

Starptautiskā diena pret žurnālistiem vērstu noziegumu nesodāmības izbeigšanai

Ebolas vīrusslimības atkārtots uzliesmojums Austrumāfrikā

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris

Debates09:00 - 11:20

Migrantu stāvoklis Bosnijā, jo īpaši Bihačā

Stāvoklis saistībā ar karstajiem punktiem Grieķijas salās, jo īpaši Moriju

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti

A9-0023/2019

JURIIbán Garcia Del Blanco

Preču tālpārdošana un konkrētas preču piegādes iekšzemē

A9-0019/2019

 *

ECONOndřej Kovařík

Termiņi

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour

A9-0021/2019

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 89788 (MON-89788-1)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un apakškombinācijas MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un NK603 × DAS-40278-9

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs, četri vai pieci no vienkāršiem transformācijas notikumiem Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 un GA21

Termiņi

Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika