Program
Brusel
Streda, 13. novembra 2019 - Štvrtok, 14. novembra 2019191k

  Streda, 13. novembra 2019

Rozpravy15:00 - 23:00

Pokračovanie zasadnutia

30. výročie pádu Berlínskeho múru

Program schôdze

Termín

Práva dieťaťa pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa

Oceliarsky priemysel v EÚ: ako chrániť európskych pracovníkov a priemysel?

Vrtné práce Turecka vo vodách EÚ vo východnom Stredozemí

Termín

Situácia v Bolívii

Situácia v Čile

Medzinárodný deň skoncovania s beztrestnosťou za trestné činy proti novinárom

Opätovný nárast výskytu eboly vo východnej Afrike

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Štvrtok, 14. novembra 2019

Rozpravy09:00 - 11:20

Situácia migrantov v Bosne, najmä v Bihaći

Situácia v problémových oblastiach na gréckych ostrovoch, najmä prípad Moria

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:30 - 13:30

Žiadosť o zbavenie Josého Manuela Fernandesa imunity

A9-0023/2019

JURIIbán Garcia Del Blanco

Predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

A9-0019/2019

 *

ECONOndřej Kovařík

Termín

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgicko

A9-0021/2019

BUDGJosé Manuel Fernandes

Termín

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Termín

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1)

Termín

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a čiastkové kombinácie MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9

Termín

Námietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch, štyroch alebo piatich genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21

Termín

Kriminalizácia sexuálnej výchovy v Poľsku

Posledná úprava: 13. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia