Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 13 november 2019 - Torsdagen den 14 november 2019184k

  Onsdagen den 13 november 2019

Debatt15:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen

Trettioårsminnet av Berlinmurens fall

Arbetsplan

Tidsfrist

Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter

EU:s stålsektor: Hur ska man skydda de europeiska arbetstagarna och produktionskedjan?

Turkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet

Tidsfrist

Situationen i Bolivia

Situationen i Chile

Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister

Återuppblossandet av Ebola i Östafrika

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 14 november 2019

Debatt09:00 - 11:20

Situationen för migranter i Bosnien, särskilt i Bihać

Situationen i hotspot-områdena på de grekiska öarna, särskilt Moria

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet

A9-0023/2019

JURIIbán Garcia Del Blanco

Distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

A9-0019/2019

 *

ECONOndřej Kovařík

Tidsfrist

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien

A9-0021/2019

BUDGJosé Manuel Fernandes

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna MON 89788 (MON-89788-1)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21

Tidsfrist

Kriminalisering av sexualundervisning i Polen

Senaste uppdatering: 13 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy