Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 25. listopadu 2019 - Čtvrtek, 28. listopadu 2019219k

  Pondělí, 25. listopadu 2019

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí

Dohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

30. výročí sametové revoluce: význam boje za svobodu a demokracii ve střední a východní Evropě pro historické sjednocení Evropy

Lhůta

Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu

Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

  Úterý, 26. listopadu 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 12.–13. prosince 2019

Slavnostní zasedání12:00 - 12:30

Projev laureáta Sacharovovy ceny za rok 2018 Oleha Sencova

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Dohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Změna DPH a pravidel pro spotřební daně, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Jmenování členky Účetního dvora – Joëlle Elvingerová

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Jmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Jmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Jmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Jmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC)

Rozpravy15:00 - 23:00

Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Reakce EU na extrémní meteorologické jevy a jejich dopady: jak chránit evropské městské oblasti a jejich kulturní dědictví

Lhůta

Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí

Lhůta

Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství

Lhůta

Krize Odvolacího orgánu WTO

  Středa, 27. listopadu 2019

Rozpravy09:00 - 11:30

Představení sboru komisařů a jejich programu nově zvolenou předsedkyní Komise

HLASOVÁNÍ12:00 - 13:00

Volba Komise

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Udělení ceny LUX)13:00 - 13:30

(Udělení ceny LUX)

Rozpravy15:00 - 23:00

Zasahování jiných zemí do našich demokracií a voleb

Rozvoj východního sousedství

Situace v Izraeli a Palestině, včetně osad

Situace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Íránu, Iráku a Libanonu

Lhůta

Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

O-000036/2019

KomiseDEVE

  Čtvrtek, 28. listopadu 2019

Rozpravy09:00 - 11:20

Ochrana lesů a ochránci životního prostředí v EU

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování11:30 - 13:30

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)

Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Lhůta

Dohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Lhůta

Situace v Bolívii

Lhůta

Klimatická a environmentální krize

Lhůta

Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25)

Lhůta

Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí

Lhůta

Nedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu

Lhůta

Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství

Lhůta

Krize Odvolacího orgánu WTO

Lhůta

Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT

Rozpravy15:00 - 16:00

Zákaznické linky s číslem 0800

O-000037/2019

KomisePPE

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí