Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 25. november 2019 - Torsdag den 28. november 2019220k

  Mandag den 25. november 2019

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold

Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

30-årsdagen for fløjlsrevolutionen: Vigtigheden af kampen for frihed og demokrati i Central- og Østeuropa for den historiske forening af Europa

Frist

Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 26. november 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019

Højtideligt møde12:00 - 12:30

Tale af Oleg Sentsov, modtager af Sakharovprisen 2018

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Aftale mellem EU og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Ændring af moms- og punktafgiftsreglerne for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - François Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Frist

Børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder

Forhandling15:00 - 23:00

2020-budgetproceduren: fælles udkast

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

EU's reaktion på ekstreme vejrfænomener og konsekvenserne heraf: Hvordan beskytter man europæiske byområder og deres kulturarv?

Frist

Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder

Frist

Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

Frist

Krisen i WTO's Appelinstans

  Onsdag den 27. november 2019

Forhandling09:00 - 11:30

Præsentation ved den valgte formand for Kommissionen af kommissærkollegiet og dets program

AFSTEMNINGSTID12:00 - 13:00

Valg af Kommissionen

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

2020-budgetproceduren: fælles udkast

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Overrækkelse af LUX-prisen)13:00 - 13:30

(Overrækkelse af LUX-prisen)

Forhandling15:00 - 23:00

Andre landes indblanding i vores demokratier og valg

Udviklingen i de østlige nabolande

Situationen i Israel og Palæstina, herunder bosættelserne

Situationen i det bredere Mellemøsten, herunder krisen i Iran, Irak og Libanon

Frist

De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater

O-000035/2019

RådetDEVE

O-000036/2019

Kommissionen DEVE

  Torsdag den 28. november 2019

Forhandling09:00 - 11:20

Beskyttelse af skov- og miljøforkæmpere i EU

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 13:30

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Frist

Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (beslutning)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Frist

Situationen i Bolivia

Frist

Klima- og miljøkrise

Frist

FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25)

Frist

EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold

Frist

Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991

Frist

Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden

Frist

Krisen i WTO's Appelinstans

Frist

De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater

Forhandling15:00 - 16:00

Kundeservicenummer, som begynder med 800

O-000037/2019

Kommissionen PPE

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik