Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019246k

  Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Η 30ή επέτειος της Βελούδινης Επανάστασης: η σημασία του αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για την ιστορική ενοποίηση της Ευρώπης

Προθεσμία

Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους

Αγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

  Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και της 13ης Δεκεμβρίου 2019

Πανηγυρική συνεδρίαση12:00 - 12:30

Ομιλία του Oleg Sentsov, βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ 2018

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Προθεσμία

Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Απόκριση της ΕΕ σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους: πώς μπορούν να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η πολιτιστική κληρονομιά τους

Προθεσμία

Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών χωρίς ΛΟΑΔΜ»

Προθεσμία

Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

Προθεσμία

Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ

  Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:30

Παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων και του προγράμματός του από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ12:00 - 13:00

Εκλογή της Επιτροπής

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Απονομή του Bραβείου LUX)13:00 - 13:30

(Απονομή του Bραβείου LUX)

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Παρέμβαση από άλλες χώρες στις δημοκρατίες και τις εκλογές μας

Εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας

Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους οικισμούς

Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στο Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο

Προθεσμία

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ

O-000035/2019

ΣυμβούλιοDEVE

O-000036/2019

ΕπιτροπήDEVE

  Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:20

Προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 13:30

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Προθεσμία

Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Βολιβία

Προθεσμία

Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Προθεσμία

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25)

Προθεσμία

Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Προθεσμία

Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους

Προθεσμία

Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία

Προθεσμία

Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ

Προθεσμία

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ

Συζητήσεις15:00 - 16:00

800: αριθμός εξυπηρέτησης πελατών

O-000037/2019

ΕπιτροπήPPE

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου