Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 25. november 2019 - Neljapäev, 28. november 2019212k

  Esmaspäev, 25. november 2019

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

ELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks

ELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Sametrevolutsiooni 30. aastapäev: Kesk- ja Ida-Euroopas vabaduse ja demokraatia nimel peetava võitluse tähtsus Euroopa ajaloolise ühendatuse seisukohast

Tähtaeg

Venemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes osalesid Vilniuses 13. jaanuaril 1991 toimunud traagiliste sündmuste uurimises

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 26. november 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 12. ja 13. detsembri kohtumise ettevalmistused

Pidulik istung12:00 - 12:30

2018. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Oleg Sentsovi kõne

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

ELi ja Ukraina vaheline leping, millega muudetakse ELi ja Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Käibemaksu- ja aktsiisireeglite muutmine seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – François Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Tähtaeg

Laste õigused seoses lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga

Arutelud15:00 - 23:00

2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

ELi reageerimine äärmuslikele ilmastikunähtustele ja nende mõjule: kuidas kaitsta Euroopa linnaalasid ja nende kultuuripärandit

Tähtaeg

LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad

Tähtaeg

Meetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele WTO otsus Airbusi vaidluses

Tähtaeg

WTO apellatsioonikogu kriis

  Kolmapäev, 27. november 2019

Arutelud09:00 - 11:30

Euroopa Komisjoni ametisseastuv president tutvustab volinike kolleegiumi ja selle programmi

HÄÄLETUS12:00 - 13:00

Euroopa Komisjoni valimine

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Filmiauhinna LUX üleandmine)13:00 - 13:30

(Filmiauhinna LUX üleandmine)

Arutelud15:00 - 23:00

Teiste riikide sekkumine meie demokraatiasse ja valimistesse

Idanaabruse arengusuunad

Olukord Iisraelis ja Palestiinas, sealhulgas asundustes

Lähis-Ida piirkonna olukord, sealhulgas Iraani, Iraagi ja Liibanoni kriis

Tähtaeg

Käimasolevad läbirääkimised ELi ja AKV riikide vahelise uue partnerluslepingu üle

O-000035/2019

NõukoguDEVE

O-000036/2019

KomisjonDEVE

  Neljapäev, 28. november 2019

Arutelud09:00 - 11:20

Metsa- ja keskkonnakaitsjate kaitse ELis

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused11:30 - 13:30

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Tähtaeg

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Tähtaeg

Olukord Boliivias

Tähtaeg

Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord

Tähtaeg

2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)

Tähtaeg

ELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks

Tähtaeg

Venemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes osalesid Vilniuses 13. jaanuaril 1991 toimunud traagiliste sündmuste uurimises

Tähtaeg

Meetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele WTO otsus Airbusi vaidluses

Tähtaeg

WTO apellatsioonikogu kriis

Tähtaeg

Käimasolevad läbirääkimised ELi ja AKV riikide vahelise uue partnerluslepingu üle

Arutelud15:00 - 16:00

Koodiga 0800 algavad klienditeeninduse telefoninumbrid

O-000037/2019

KomisjonPPE

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika