Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 25 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 28 d.218k

  Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 25 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos ES ir Ukrainos asociacijos susitarime

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

30-osios Aksominės revoliucijos metinės: kovos už laisvę ir demokratiją Vidurio ir Rytų Europoje svarba istoriniam Europos susivienijimui

Galutinis terminas

Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)

  Antradienis, 2019 m. lapkričio 26 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Pasirengimas gruodžio 12–13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Iškilmingas posėdis12:00 - 12:30

2018 m. Sacharovo premijos laureato Oleho Sentsovo kalba

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos ES ir Ukrainos asociacijos susitarime

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama PVM ir akcizų tvarka

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Audito Rūmų nario skyrimas: Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Audito Rūmų nario skyrimas: François Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Audito Rūmų nario skyrimas: Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Audito Rūmų nario skyrimas: Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Audito Rūmų nario skyrimas: Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Galutinis terminas

Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines

Diskusijos15:00 - 23:00

2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

ES reagavimas į ekstremalius meteorologinius reiškinius ir jų padarinius: kaip apsaugoti Europos miestus ir jų kultūros paveldą

Galutinis terminas

LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos retorika, įskaitant zonas be LGBTI asmenų

Galutinis terminas

Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti

Galutinis terminas

PPO apeliacinio komiteto krizė

  Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 27 d.

Diskusijos09:00 - 11:30

Išrinktoji Komisijos pirmininkė pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą

BALSAVIMAS12:00 - 13:00

Komisijos rinkimai

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(LUX apdovanojimo įteikimas)13:00 - 13:30

(LUX apdovanojimo įteikimas)

Diskusijos15:00 - 23:00

Užsienio šalių kišimasis į mūsų demokratiją ir rinkimus

Pokyčiai rytinėse kaimyninėse šalyse

Padėtis Izraelyje ir Palestinoje, įskaitant nausėdijas

Padėtis platesniame Artimųjų Rytų regione, įskaitant krizę Irane, Irake ir Libane

Galutinis terminas

Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo

O-000035/2019

TarybaiDEVE

O-000036/2019

KomisijaiDEVE

  Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 28 d.

Diskusijos09:00 - 11:20

Miškų ir aplinkos gynėjų apsauga ES

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo11:30 - 13:30

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)

ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Galutinis terminas

ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo (rezoliucija)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Galutinis terminas

Padėtis Bolivijoje

Galutinis terminas

Kritinė klimato ir aplinkos padėtis

Galutinis terminas

2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25)

Galutinis terminas

ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės

Galutinis terminas

Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje

Galutinis terminas

Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti

Galutinis terminas

PPO apeliacinio komiteto krizė

Galutinis terminas

Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo

Diskusijos15:00 - 16:00

800 - klientų aptarnavimo numeris

O-000037/2019

KomisijaiPPE

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika