Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris216k

  Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai

ES un Ukrainas Nolīgums, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumā

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Samta revolūcijas 30. gadadiena: Centrāleiropas un Austrumeiropas cīņas par brīvību un demokrātiju nozīme vēsturiskajā Eiropas apvienošanā

Termiņi

Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2019. gada 26. novembris

Debates09:00 - 11:50

Eiropadomes 2019. gada 12. un 13. decembra sanāksmes sagatavošana

Svinīgā sēde12:00 - 12:30

2018. gada Saharova balvas laureāta Oļega Sencova uzruna

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

ES un Ukrainas Nolīgums, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumā

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

PVN un akcīzes nodokļa noteikumu grozījumi attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Revīzijas palātas locekļa iecelšana — François Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Termiņi

Bērnu tiesības saistībā ar Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu

Debates15:00 - 23:00

2020. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

ES atbildes reakcija uz meteoroloģisko parādību ārkārtēju izpausmi un tās ietekmi: kā aizsargāt Eiropas pilsētu teritorijas un to kultūras mantojumu

Termiņi

Publiska diskriminācija un naida runa, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI brīvas zonas

Termiņi

Pasākumi nolūkā novērst "Airbus" strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību

Termiņi

PTO Apelācijas institūcijas krīze

  Trešdiena, 2019. gada 27. novembris

Debates09:00 - 11:30

Jaunievēlētās Komisijas priekšsēdētājas veikta iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un tās darbības programmu

BALSOŠANA12:00 - 13:00

Komisijas ievēlēšana

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

2020. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(LUX balvas pasniegšana)13:00 - 13:30

(LUX balvas pasniegšana)

Debates15:00 - 23:00

Citu valstu iejaukšanās mūsu demokrātijā un vēlēšanās

Norises austrumu kaimiņreģionā

Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā, tostarp apmetņu jomā

Stāvoklis plašākā Tuvo Austrumu reģionā, tostarp krīze Irānā, Irākā unLibānā

Termiņi

Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

O-000035/2019

PadomeDEVE

O-000036/2019

KomisijaDEVE

  Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris

Debates09:00 - 11:20

Mežu un vides aizstāvju aizsardzība ES

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Termiņi

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (rezolūcija)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Termiņi

Stāvoklis Bolīvijā

Termiņi

Ārkārtas situācija klimata un vides jomā

Termiņi

ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25)

Termiņi

ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai

Termiņi

Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā

Termiņi

Pasākumi nolūkā novērst "Airbus" strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību

Termiņi

PTO Apelācijas institūcijas krīze

Termiņi

Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

Debates15:00 - 16:00

800 — klientu apkalpošanas numurs

O-000037/2019

KomisijaPPE

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika