Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 25 ta' Novembru 2019 - Il-Ħamis, 28 ta' Novembru 2019224k

  It-Tnejn, 25 ta' Novembru 2019

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

L-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru

Ftehim UE-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

It-30 anniversarju tar-Rivoluzzjoni tal-Bellus: l-importanza tal-ġlieda għal-libertà u għad-demokrazija fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant għall-unifikazzjoni storika tal-Ewropa

Skadenza

Azzjonijiet riċenti mill-Federazzjoni Russa kontra mħallfin, prosekuturi u investigaturi Litwani involuti fl-investigazzjoni tal-ġrajjiet traġiċi tat-13 ta' Jannar 1991 f'Vilnius

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 26 ta' Novembru 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-12 u t-13 ta' Diċembru

Seduta solenni12:00 - 12:30

Diskors ta' Oleg Sentsov, rebbieħ tal-Premju Sakharov 2018

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Ftehim UE-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Emenda tar-regoli tal-VAT u tad-dazju tas-sisa fir-rigward ta' sforz ta' difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - François Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Skadenza

Id-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC)

Dibattiti15:00 - 23:00

Proċedura baġitarja 2020: test konġunt

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Ir-reazzjoni tal-UE għall-avvenimenti estremi tat-temp u l-impatti tagħhom: kif nipproteġu ż-żoni urbani Ewropej u l-wirt kulturali tagħhom

Skadenza

Diskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi żoni ħielsa minn persuni LGBTI

Skadenza

Miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus

Skadenza

Il-Kriżi tal-Korp tal-Appell tad-WTO

  L-Erbgħa, 27 ta' Novembru 2019

Dibattiti09:00 - 11:30

Preżentazzjoni mill-President elett tal-Kummissjoni tal-Kulleġġ tal-Kummissarji u l-programm tiegħu

VOTAZZJONIJIET12:00 - 13:00

Elezzjoni tal-Kummissjoni

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibiilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati it-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2020

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Proċedura baġitarja 2020: test konġunt

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Għoti tal-premju LUX)13:00 - 13:30

(Għoti tal-premju LUX)

Dibattiti15:00 - 23:00

Indħil minn pajjiżi oħra fid-demokraziji u fl-elezzjonijiet tagħna

Żviluppi fil-viċinat tal-Lvant

Is-sitwazzjoni f'Iżrael u fil-Palestina, inklużi l-insedjamenti

Is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Lvant Nofsani Usa', inkluża l-kriżi fl-Iran, fl-Iraq u fil-Libanu

Skadenza

In-negozjati li għaddejjin għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP

O-000035/2019

KunsillDEVE

O-000036/2019

KummissjoniDEVE

  Il-Ħamis, 28 ta' Novembru 2019

Dibattiti09:00 - 11:20

Il-protezzjoni tad-difensuri tal-foresti u tal-ambjent fl-UE

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot11:30 - 13:30

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Skadenza

Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-Allokazzjoni ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għall-importazzjonijiet ta' laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja (riżoluzzjoni)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Skadenza

Is-sitwazzjoni fil-Bolivja

Skadenza

Emerġenza klimatika u ambjentali

Skadenza

Konferenza tan-NU tal-2019 dwar it-Tibdil fil-Klima (COP25)

Skadenza

L-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru

Skadenza

Azzjonijiet riċenti mill-Federazzjoni Russa kontra mħallfin, prosekuturi u investigaturi Litwani involuti fl-investigazzjoni tal-ġrajjiet traġiċi tat-13 ta' Jannar 1991 f'Vilnius

Skadenza

Miżuri biex jiġi indirizzat l-impatt fuq l-agrikoltura Ewropea tad-deċiżjoni tad-WTO dwar it-tilwima li tikkonċerna l-Airbus

Skadenza

Il-Kriżi tal-Korp tal-Appell tad-WTO

Skadenza

In-negozjati li għaddejjin għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP

Dibattiti15:00 - 16:00

800: numru ta' servizz għall-klijenti

O-000037/2019

KummissjoniPPE

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza