Agenda
Straatsburg
Maandag 25 november 2019 - Donderdag 28 november 2019216k

  Maandag 25 november 2019

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld

Overeenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

De 30e verjaardag van de fluwelen revolutie: het belang van de strijd voor vrijheid en democratie in Centraal- en Oost-Europa voor de historische eenmaking van Europa

Deadline

Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius

Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)

  Dinsdag 26 november 2019

Debatten09:00 - 11:50

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12 en 13 december 2019

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Toespraak van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Overeenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Wijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Deadline

Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind

Debatten15:00 - 23:00

Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

EU-reactie op extreme meteorologische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan: hoe kunnen wij de stedelijke gebieden in Europa en het cultureel erfgoed daarin beschermen?

Deadline

Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft

Deadline

Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken

Deadline

De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie

  Woensdag 27 november 2019

Debatten09:00 - 11:30

Presentatie, door de gekozen voorzitter van de Commissie, van het college van commissarissen en het Commissieprogramma

STEMMINGEN12:00 - 13:00

Verkiezing van de Commissie

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Uitreiking van de LUX-prijs)13:00 - 13:30

(Uitreiking van de LUX-prijs)

Debatten15:00 - 23:00

Inmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen

Ontwikkelingen in de landen van het Oostelijk Nabuurschap

De situatie in Israël en Palestina, onder meer wat de nederzettingen betreft

De situatie in de ruimere regio van het Midden-Oosten, waaronder de crisis in Iran, Irak en Libanon

Deadline

Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS

O-000036/2019

CommissieDEVE

  Donderdag 28 november 2019

Debatten09:00 - 11:20

Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen11:30 - 13:30

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 144 van het Reglement)

Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Deadline

Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Deadline

De situatie in Bolivia

Deadline

Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu

Deadline

VN-klimaatconferentie 2019 (COP25)

Deadline

Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld

Deadline

Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius

Deadline

Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken

Deadline

De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie

Deadline

Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS

Debatten15:00 - 16:00

Klantenservicenummer 800

O-000037/2019

CommissiePPE

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid