Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Czwartek, 28 listopada 2019 r.220k

  Poniedziałek, 25 listopada 2019 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć

Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Trzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację w Europie Środkowo-Wschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy

Termin

Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 26 listopada 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia

Uroczyste posiedzenie12:00 - 12:30

Wystąpienie Ołeha Sencowa, laureata nagrody im. Sacharowa

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Zmiana zasad dotyczących podatku od wartości dodanej i podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Powołanie Joëlle Elvinger na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Powołanie François Rogera-Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Powołanie Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Powołanie Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Powołanie Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Termin

Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka

Debaty15:00 - 23:00

Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

Reakcja UE na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki: jak chronić obszary miejskie w Europie i ich dziedzictwo kulturowe?

Termin

Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI”

Termin

Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

Termin

Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO

  Środa, 27 listopada 2019 r.

Debaty09:00 - 11:30

Przedstawienie kolegium komisarzy i ich programu przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji

GŁOSOWANIE12:00 - 13:00

Wybór Komisji

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r.

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Wręczenie Nagrody LUX)13:00 - 13:30

(Wręczenie Nagrody LUX)

Debaty15:00 - 23:00

Ingerencja innych państw w nasze procesy demokratyczne i wyborcze

Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego

Sytuacja w Izraelu i Palestynie, w tym w osiedlach żydowskich

Sytuacja w szeroko rozumianym regionie Bliskiego Wschodu, w tym kryzys w Iranie, Iraku i Libanie

Termin

Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP

O-000036/2019

KomisjaDEVE

  Czwartek, 28 listopada 2019 r.

Debaty09:00 - 11:20

Ochrona lasów i obrońcy środowiska w UE

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Termin

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja)

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Termin

Sytuacja w Boliwii

Termin

Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa

Termin

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)

Termin

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć

Termin

Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.

Termin

Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo

Termin

Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO

Termin

Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP

Debaty15:00 - 16:00

Obsługa klienta pod numerem 800

O-000037/2019

KomisjaPPE

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności