Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 25 november 2019 - Torsdagen den 28 november 2019216k

  Måndagen den 25 november 2019

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld

Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

30 år efter sammetsrevolutionen: vikten av kampen för frihet och demokrati i Central- och Östeuropa för det historiska enandet av Europa

Tidsfrist

De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 26 november 2019

Debatt09:00 - 11:50

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 12–13 december 2019

Högtidligt möte12:00 - 12:30

Tal av Oleg Sentsov, 2018 års Sacharovpristagare

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina

A9-0024/2019

 ***

INTAEnikő Győri

Ändring av regler för mervärdesskatt och för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen

A9-0034/2019

 *

ECONPaul Tang

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Joëlle Elvinger

A9-0030/2019

 

CONTOlivier Chastel

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – François-Roger Cazala

A9-0031/2019

 

CONTIsabel García Muñoz

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Alex Brenninkmeijer

A9-0028/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Nikolaos Milionis

A9-0027/2019

 

CONTSándor Rónai

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Klaus-Heiner Lehne

A9-0029/2019

 

CONTTomáš Zdechovský

Tidsfrist

Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter

Debatt15:00 - 23:00

Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

EU:s hantering av extrema meteorologiska händelser och deras effekter: Hur kan de europeiska stadsområdena och deras kulturarv skyddas?

Tidsfrist

Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”

Tidsfrist

Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

Tidsfrist

Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan

  Onsdagen den 27 november 2019

Debatt09:00 - 11:30

Den valda kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program

OMRÖSTNING12:00 - 13:00

Val av kommissionen

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

A9-0040/2019

BUDGEva Kaili

Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

A9-0039/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020

A9-0036/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag

A9-0035/2019

BUDEMonika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial

(Utdelning av LUX-priset)13:00 - 13:30

(Utdelning av LUX-priset)

Debatt15:00 - 23:00

Andra länders inblandning i våra demokratier och val

Utvecklingen i det östra grannskapet

Situationen i Israel och Palestina, även bosättningarna

Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon

Tidsfrist

De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna

O-000035/2019

RådetDEVE

O-000036/2019

KommissionenDEVE

  Torsdagen den 28 november 2019

Debatt09:00 - 11:20

Skydd av skogs- och miljöaktivister i EU

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)

Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet

A9-0038/2019

 ***

INTABernd Lange

Tidsfrist

Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet

A9-0037/2019

INTABernd Lange

Tidsfrist

Situationen i Bolivia

Tidsfrist

Klimat- och miljönödläge

Tidsfrist

FN:s klimatkonferens 2019 (COP25)

Tidsfrist

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld

Tidsfrist

De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius

Tidsfrist

Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten

Tidsfrist

Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan

Tidsfrist

De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna

Debatt15:00 - 16:00

Kundtjänstnummer med prefixet 0800

O-000037/2019

KommissionenPPE

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy