Дневен ред
Брюксел
Сряда, 11 декември 2019 г.154k
ИЗВЪНРЕДНА МЕСЕЧНА СЕСИЯ

  Сряда, 11 декември 2019 г.

Разисквания14:00 - 16:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Европейски зелен пакт

 
Последно осъвременяване: 11 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност