Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 16 декември 2019 г. - Четвъртък, 19 декември 2019 г.237k

  Понеделник, 16 декември 2019 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.

Срок

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0

O-000040/2019

КомисияECON

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 17 декември 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Избиране на омбудсмана

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата с тероризма и трансграничната престъпност

A9-0043/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност

A9-0044/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

A9-0025/2019

 ***

LIBEJadwiga Wiśniewska

Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

A9-0050/2019

 ***

INTABernd Lange

Изисквания за доставчиците на платежни услуги

A9-0048/2019

 *

ECONLídia Pereira

Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

A9-0047/2019

 *

ECONLídia Pereira

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)

A9-0033/2019

 *

DEVETomas Tobé

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

A9-0049/2019

 

ECONIrene Tinagli

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

A9-0046/2019

 

ECONIrene Tinagli

Разисквания15:00 - 23:00

Конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки

O-000041/2019

КомисияCONT

Срок

Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.

Резултати от Конференцията на ООН за климатичните промени (COP-25)

Срок

Инициативата на ЕС за опрашителите

Условия за хуманно отношение към животните по време на транспортирането към трети държави

Срок

Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите

O-000042/2019

КомисияENVI

  Сряда, 18 декември 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Отбелязване на десетата годишнина на Договора от Лисабон и на правнообвързващата Харта на основните права

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 12 и 13 декември

(Връчване на наградата „Сахаров“)12:00 - 12:30

Връчване на наградата „Сахаров“

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Избиране на омбудсмана

ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година

A9-0042/2019

 ***I

AGRINorbert Lins

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

A9-0026/2019

 ***

PECHCarmen Avram

Срок

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за одобренията на активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб

Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година

Срок

Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица

Срок

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0

Срок

Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция

Срок

Инициативата на ЕС за опрашителите

Срок

Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите

Разисквания15:00 - 23:00

Съвместимост между настоящото споразумение за свободна търговия ЕС – Меркосур и предложението на Комисията за Европейски зелен пакт

Срок

Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

Срок

Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията

Срок

Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа

Срок

Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран

Срок

Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени навсякъде по света

  Четвъртък, 19 декември 2019 г.

Разисквания10:00 - 11:50

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Нарушения на правата на човека, включително на религиозните свободи, в Буркина Фасо

Срок

Афганистан, по-специално твърденията за сексуално насилие над момчета в провинция Логар

Срок

Руският закон за „чуждестранните агенти“

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.

Срок

Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

Срок

Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа

Срок

Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран

Разисквания15:00 - 16:00

Съобщение на Службата на търговския представител на Съединените щати (USTR): разследване по раздел 301 относно данъка върху цифровите услуги

Последно осъвременяване: 18 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност