Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 16. december 2019 - Torsdag den 19. december 2019216k

  Mandag den 16. december 2019

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989

Frist

Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

O-000040/2019

Kommissionen ECON

Makroøkonomisk bistand til Jordan

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 17. december 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Valg af ombudsmanden

Makroøkonomisk bistand til Jordan

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Aftalen mellem EU og Schweiz om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet

A9-0043/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Aftalen mellem EU og Liechtenstein om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet

A9-0044/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Protokol til aftalen mellem EU og Schweiz om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

A9-0025/2019

 ***

LIBEJadwiga Wiśniewska

Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene

A9-0050/2019

 ***

INTABernd Lange

Krav til betalingstjenesteudbydere

A9-0048/2019

 *

ECONLídia Pereira

Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

A9-0047/2019

 *

ECONLídia Pereira

De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen")

A9-0033/2019

 *

DEVETomas Tobé

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

A9-0049/2019

 

ECONIrene Tinagli

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

A9-0046/2019

 

ECONIrene Tinagli

Forhandling15:00 - 23:00

Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne

O-000041/2019

Kommissionen CONT

Frist

EU's handicapstrategi efter 2020

Resultatet af COP25

Frist

EU's bestøverinitiativ

Dyrevelfærdsforhold under transport til tredjelande

Frist

Digital omstilling af sundhed og pleje

O-000042/2019

Kommissionen ENVI

  Onsdag den 18. december 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Højtideligholdelsen af tiåret for Lissabontraktaten og det juridisk bindende charter om grundlæggende rettigheder

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019

(Tildeling af Sakharovprisen) 12:00 - 12:30

Tildeling af Sakharov-prisen

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Valg af ombudsmanden

Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020

A9-0042/2019

 ***I

AGRINorbert Lins

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil

A9-0026/2019

 ***

PECHCarmen Avram

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb

Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017

Frist

Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder

Frist

Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0

Frist

Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia

Frist

EU's bestøverinitiativ

Frist

Digital omstilling af sundhed og pleje

Forhandling15:00 - 23:00

Forenelighed mellem EU's nuværende frihandelsaftale med Mercosur og Kommissionens forslag til en europæisk grøn aftale

Frist

Situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

Frist

Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen

Frist

Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

Frist

Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran

Frist

En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden

  Torsdag den 19. december 2019

Forhandling10:00 - 11:50

Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Krænkelser af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, i Burkina Faso

Frist

Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen Logar

Frist

Den russiske lov om "udenlandske agenter"

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989

Frist

Situationen for uygurerne i Kina ("China cables")

Frist

Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua

Frist

Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran

Forhandling15:00 - 16:00

Meddelelse fra USA's handelsrepræsentant om indledning af en undersøgelse under sektion 301 vedrørende skat på digitale tjenester

Seneste opdatering: 18. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik