Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - Czwartek, 19 grudnia 2019 r.218k

  Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r.

Termin

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

O-000040/2019

KomisjaECON

Pomoc makrofinansowa dla Jordanii

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 17 grudnia 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Pomoc makrofinansowa dla Jordanii

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

A9-0043/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

A9-0044/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Protokół do umowy między UE a Szwajcarią dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii w odniesieniu do dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego

A9-0025/2019

 ***

LIBEJadwiga Wiśniewska

Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku

A9-0050/2019

 ***

INTABernd Lange

Wymogi dla dostawców usług płatniczych

A9-0048/2019

 *

ECONLídia Pereira

Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

A9-0047/2019

 *

ECONLídia Pereira

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

A9-0033/2019

 *

DEVETomas Tobé

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

A9-0049/2019

 

ECONIrene Tinagli

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

A9-0046/2019

 

ECONIrene Tinagli

Debaty15:00 - 23:00

Konflikt interesów i korupcja przynoszące szkodę interesom finansowym UE w państwach członkowskich

O-000041/2019

KomisjaCONT

Termin

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020

Wyniki konferencji COP25

Termin

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Dobrostan zwierząt a warunki transportu do państw trzecich

Termin

Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

O-000042/2019

KomisjaENVI

  Środa, 18 grudnia 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia

(Wręczenie Nagrody im. Sacharowa)12:00 - 12:30

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

A9-0042/2019

 ***I

AGRINorbert Lins

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy

A9-0026/2019

 ***

PECHCarmen Avram

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb

Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017

Termin

Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI”

Termin

Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0

Termin

Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii

Termin

Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Termin

Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

Debaty15:00 - 23:00

Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem

Termin

Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables)

Termin

Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy

Termin

Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui

Termin

Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie

Termin

Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie

  Czwartek, 19 grudnia 2019 r.

Debaty10:00 - 11:50

Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Termin

Łamanie praw człowieka, w tym swobód religijnych, w Burkina Faso

Termin

Afganistan, zwłaszcza doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym chłopców w prowincji Logar

Termin

Rosyjska ustawa o obcych agentach

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)

Termin

Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r.

Termin

Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables)

Termin

Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui

Termin

Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie

Debaty15:00 - 16:00

Oświadczenie przedstawiciela USA ds. handlu dotyczące dochodzenia w sprawie podatku od usług cyfrowych wszczętego na podstawie sekcji 301 Ustawy o handlu

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności