Program
ŠtrasburgPondelok, 16. decembra 2019 - Štvrtok, 19. decembra 2019221k

  Pondelok, 16. decembra 2019

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989

Termín

Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0

O-000040/2019

KomisiaECON

Makrofinančná pomoc Jordánsku

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 17. decembra 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Voľba ombudsmana

Makrofinančná pomoc Jordánsku

A9-0045/2019

 ***I

INTALuisa Regimenti

Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

A9-0043/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

A9-0044/2019

 ***

LIBERoberta Metsola

Protokol k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

A9-0025/2019

 ***

LIBEJadwiga Wiśniewska

Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi

A9-0050/2019

 ***

INTABernd Lange

Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

A9-0048/2019

 *

ECONLídia Pereira

Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH

A9-0047/2019

 *

ECONLídia Pereira

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

A9-0033/2019

 *

DEVETomas Tobé

Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

A9-0049/2019

 

ECONIrene Tinagli

Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

A9-0046/2019

 

ECONIrene Tinagli

Rozpravy15:00 - 23:00

Konflikt záujmov a korupcia ovplyvňujúca ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch

O-000041/2019

KomisiaCONT

Termín

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

Výsledky konferencie COP25

Termín

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Dobré životné podmienky zvierat počas prepravy do tretích krajín

Termín

Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti

O-000042/2019

KomisiaENVI

  Streda, 18. decembra 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Pripomenutie si 10. výročia Lisabonskej zmluvy a právne záväznej charty základných práv

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019

(Udelenie Sacharovovej ceny)12:00 - 12:30

Udelenie Sacharovovej ceny

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Voľba ombudsmana

SPL: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020

A9-0042/2019

 ***I

AGRINorbert Lins

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávací protokol

A9-0026/2019

 ***

PECHCarmen Avram

Termín

Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu

Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017

Termín

Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI

Termín

Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0

Termín

Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej

Termín

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Termín

Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti

Rozpravy15:00 - 23:00

Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru

Termín

Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables)

Termín

Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza

Termín

Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

Termín

Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne

Termín

Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete

  Štvrtok, 19. decembra 2019

Rozpravy10:00 - 11:50

Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144)

Termín

Porušovanie ľudských práv vrátane náboženských slobôd v Burkine Faso

Termín

Afganistan, najmä obvinenia zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar

Termín

Ruský zákon o „zahraničných agentoch“

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)

Termín

Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989

Termín

Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables)

Termín

Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague

Termín

Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne

Rozpravy15:00 - 16:00

Oznámenie obchodného zástupcu USA: vyšetrovanie podľa oddielu 301 týkajúce sa dane z digitálnych služieb

Posledná úprava: 18. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia