Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 13. januar 2020 - Torsdag den 16. januar 2020209k

  Mandag den 13. januar 2020

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Altødelæggende skovbrande i Australien og andre ekstreme vejrfænomener som følge af klimaændringerne

Grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens indvirkning på den frie bevægelighed

Frist

Universaloplader til mobilt radioudstyr

Frist

Kønsbestemt lønforskel

"Housing First" – en hasteforanstaltning for at rette op på situationen for hjemløse i Europa

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 14. januar 2020

Forhandling09:00 - 13:00

[PRIORITERET FORHANDLING] Fremlæggelse af det kroatiske formandskabs aktivitetsprogram

Frist

Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen

Forhandling15:00 - 23:00

Bæredygtig investeringsplan, fond for retfærdig omstilling og køreplan for et socialt Europa

Situationen i Iran og Irak efter den seneste eskalation

Frist

Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018

A9-0051/2019

AFETIsabel Wiseler-Lima

Situationen i Libyen

Frist

Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup)

  Onsdag den 15. januar 2020

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

Højtideligt møde12:00 - 12:30

Tale af Hans Majestæt Kong Abdullah II, konge af Det Hashemitiske Kongerige Jordan

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Frist

Antallet af medlemmer i udvalgene

Protokol til aftalen mellem EU, Island og Norge om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

A9-0053/2019

 ***

LIBEJadwiga Wiśniewska

Aftale mellem EU og Kina om visse aspekter af lufttrafik

A9-0041/2019

 ***

TRANTomasz Piotr Poręba

Frist

Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

A9-0055/2019

 *

ECONInese Vaidere

Frist

Den europæiske grønne pagt

Frist

Gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen

Frist

Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018

A9-0051/2019

AFETIsabel Wiseler-Lima

Frist

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning

A9-0054/2019

AFETDavid McAllister

Frist

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik – årsberetning

A9-0052/2019

AFETArnaud Danjean

Frist

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

Forhandling15:00 - 23:00

Forvrængning af den europæiske historie og mindet om Anden Verdenskrig

De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Ungarn

De igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU: Polen

Frist

Genåbning af retsforfølgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter

Frist

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020)

Frist

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018

A9-0032/2019

PETIPeter Jahr

Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren

  Torsdag den 16. januar 2020

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste

O-000048/2019

Kommissionen ECON

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)

Frist

Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup)

Frist

Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn

Frist

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020)

Frist

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018

A9-0032/2019

PETIPeter Jahr

Frist

Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste

Forhandling15:00 - 16:00

3D-printede ulovlige genstande

O-000002/2020

Kommissionen JURI

Seneste opdatering: 15. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik