Esityslista
StrasbourgMaanantai 13. tammikuuta 2020 - Torstai 16. tammikuuta 2020202k

  Maanantai 13. tammikuuta 2020

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Tuhoisat metsäpalot Australiassa ja muut ilmastonmuutoksesta aiheutuvat äärimmäiset sääilmiöt

Rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus ja sen vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen

Määräaika

Yleislaturi mobiileja radiolaitteita varten

Määräaika

Sukupuolten palkkaero

"Asunto ensin" -hanke kiireellisenä toimena asunnottomien tilanteeseen puuttumiseksi Euroopassa

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)

  Tiistai 14. tammikuuta 2020

Keskustelut09:00 - 13:00

[ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU] Kroatian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely

Määräaika

Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta

Keskustelut15:00 - 23:00

Kestävä investointiohjelma, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja sosiaalisen Euroopan etenemissuunnitelma

Tilanne Iranissa ja Irakissa äskettäin kärjistyneiden tapahtumien jälkeen

Määräaika

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

A9-0051/2019

AFETIsabel Wiseler-Lima

Libyan tilanne

Määräaika

Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus)

  Keskiviikko 15. tammikuuta 2020

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin

Juhlaistunto12:00 - 12:30

Hänen majesteettinsa Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kuninkaan Abdullah II:n puhe

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Määräaika

Valiokuntien jäsenmäärät

Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn EU:n sekä Islannin ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävä, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskeva pöytäkirja

A9-0053/2019

 ***

LIBEJadwiga Wiśniewska

EU:n ja Kiinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus

A9-0041/2019

 ***

TRANTomasz Piotr Poręba

Määräaika

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta

A9-0055/2019

 *

ECONInese Vaidere

Määräaika

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Määräaika

Erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpano ja seuranta

Määräaika

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

A9-0051/2019

AFETIsabel Wiseler-Lima

Määräaika

Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta

A9-0054/2019

AFETDavid McAllister

Määräaika

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta

A9-0052/2019

AFETArnaud Danjean

Määräaika

Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin

Keskustelut15:00 - 23:00

Euroopan historian vääristyminen ja toisen maailmansodan muistaminen

Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Unkaria koskevat kuulemiset

Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset

Määräaika

Rikosmenettelyn uudelleenkäynnistäminen Tšekin tasavallan pääministeriä vastaan EU:n varojen väärinkäytön ja mahdollisten eturistiriitojen johdosta

Määräaika

Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020)

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018

A9-0032/2019

PETIPeter Jahr

Komiteamenettelyn yleisten periaatteiden uudistaminen

  Torstai 16. tammikuuta 2020

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen

O-000048/2019

KomissioECON

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)

Määräaika

Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus)

Määräaika

Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolaa ja Unkaria koskevat kuulemiset

Määräaika

Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020)

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018

A9-0032/2019

PETIPeter Jahr

Määräaika

Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen

Keskustelut15:00 - 16:00

3D-tulostetut laittomat esineet

O-000002/2020

KomissioJURI

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö