Dagsorden
BruxellesOnsdag den 29. januar 2020 - Torsdag den 30. januar 2020186k

  Onsdag den 29. januar 2020

Mindehøjtidelighed og debat15:00 - 18:00

Genoptagelse af sessionen

Den internationale mindedag for holocaust - 75-året for befrielsen af Auschwitz

Tilrettelæggelse af arbejdet

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

A9-0004/2020

 ***

AFCOGuy Verhofstadt

AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)18:00 - 18:15

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

A9-0004/2020

 ***

AFCOGuy Verhofstadt

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)18:15 - 24:00

Udbrud af coronavirus

Oprindelige folks rettigheder

Frist

Ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019

Presserende humanitær situation for migrantbørn på græske øer - sikring af beskyttelse, omfordeling og familiesammenføring

EU-strategi for bæredygtig mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige inden 2030 og derefter

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Torsdag den 30. januar 2020

Forhandling09:00 - 11:20

Kommissionens arbejdsprogram 2020

EU's reaktion på ødelæggelserne som følge af oversvømmelser i Spanien

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 13:30

Frist

Parlamentets mødekalender - 2021

Frist

Parlamentets mødekalender - 2022

Frist

Valgs prøvelse

A9-0015/2020

JURILucy Nethsingha

Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

A9-0009/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

A9-0011/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Udnævnelse af næstformanden for Den Fælles Afviklingsinstans

A9-0010/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Udnævnelse af den administrerende direktør for for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

A9-0008/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - titandioxid

Frist

Universaloplader til mobilt radioudstyr

Frist

Kønsbestemt lønforskel

Seneste opdatering: 29. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik