Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 29 januari 2020 - Torsdagen den 30 januari 2020180k

  Onsdagen den 29 januari 2020

Minnesstund och debatt15:00 - 18:00

Återupptagande av sessionen

Internationella minnesdagen med anledning av förintelsen – 75 år sedan Auschwitz befriades

Arbetsplan

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

A9-0004/2020

 ***

AFCOGuy Verhofstadt

OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)18:00 - 18:15

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

A9-0004/2020

 ***

AFCOGuy Verhofstadt

Debatt (eller efter avslutad omröstning)18:15 - 24:00

Utbrottet av coronaviruset

Urfolkens rättigheter

Tidsfrist

Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019

Den akuta humanitära situationen för migrerande barn på de grekiska öarna – garantera skydd, omplacering och familjeåterförening

EU:s strategi för de rörlighets- och transportåtgärder som behövs fram till och efter 2030

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 30 januari 2020

Debatt09:00 - 11:20

Kommissionens arbetsprogram 2020

EU:s svar på förödelsen till följd av översvämningarna i Spanien

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Tidsfrist

Parlamentets sammanträdeskalender – 2021

Tidsfrist

Parlamentets sammanträdeskalender – 2022

Tidsfrist

Prövning av behörighet

A9-0015/2020

JURILucy Nethsingha

Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

A9-0009/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

A9-0011/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden

A9-0010/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

A9-0008/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – titandioxid

Tidsfrist

Gemensam laddare för mobil radioutrustning

Tidsfrist

Lönegap mellan kvinnor och män

Senaste uppdatering: 29 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy