Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 февруари 2020 г. - Четвъртък, 13 февруари 2020 г.227k

  Понеделник, 10 февруари 2020 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Предложение на Комисията относно прегледа на икономическото управление

Оценка на предложението на Европейската комисия за преразглеждане на методологията за разширяване

Срок

Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги

O-000008/2020

КомисияIMCO

МСП и едно по-добро регулиране

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 11 февруари 2020 г.

Разисквания09:00 - 12:30

Срок

Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Нарушение на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела - незаконно влизане на територията на държава - членка на ЕС, на включено в списъка със санкции лице

План на САЩ за Близкия изток: отговор на ЕС в съответствие с международното право

Настоящото положение със сигурността в Сирия

Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка

O-000007/2020

КомисияDEVE

Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа

Продължаващата заплаха за върховенството на закона в Полша

Срок

Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

O-000010/2020

СъветENVI

O-000011/2020

КомисияENVI

  Сряда, 12 февруари 2020 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари 2020 г. относно многогодишната финансова рамка

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

A9-0003/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Срок

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция)

A9-0017/2020

INTAGeert Bourgeois

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам

A9-0002/2020

 ***

INTAGeert Bourgeois

Срок

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)

A9-0014/2020

INTAGeert Bourgeois

Срок

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес

Срок

Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения

Срок

Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света

Срок

Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги

Срок

Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Срок

Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

A9-0016/2020

ECONCostas Mavrides

Срок

Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Разисквания15:00 - 23:00

Социална Европа в един дигитален свят

Стратегия за равенство между половете

Срок

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

O-000006/2020

СъветFEMM

Срок

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на аферата „Луандалийкс“

Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС

По-добър интернет за децата

Коронавирус: гарантиране на основните права и координирани европейски действия

  Четвъртък, 13 февруари 2020 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони

O-000013/2020

КомисияAGRI

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)

A9-0022/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Срок

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Разисквания15:00 - 16:00

Пътна безопасност

Последно осъвременяване: 12 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност